Archive for the Sf. Vladimir Category

[Rusia] Cuvânt în Săptămâna tuturor sfinţilor care au strălucit pe pământul Rusiei

Posted in Predici, Rusia, Sf. Vladimir with tags , , , on noiembrie 2, 2008 by Petre


Sf. Ioan Maximovici

Predici şi Îndrumări Duhovniceşti

Ed. Sophia, Bucureşti, 2006

Astăzi este praznicul tuturor sfinţilor care au strălucit pe pământul Rusiei, al tuturor sfinţilor pe care i-au crescut Biserica Rusă şi pământul rusesc. Astăzi este praznicul cerului duhovnicesc de deasupra Rusiei. Acest cer se întinde de demult, de la sfântul cneaz Vladimir şi fericita cneaghină Olga. Ei au fost într-un fel rădăcinile tuturor sfinţilor care au strălucit pe pământul Rusiei. Din ei a crescut o imensă mulţime, un mare pom al sfinţeniei. Este adevărat că şi până la marele cneaz Vladimir au existat sfinţi şi drepţi care au strălucit în locuri pe care se întinde astăzi pământul rus. Acele părţi care sunt astăzi îngrădite de hotarele Rusiei, încă dinainte să fi fost pământ rus au strălucit prin sfinţi bineplăcuţi lui Dumnezeu.

Hersonul se laudă cu şapte episcopi care, încă de la începuturile creştinismului, au cercetat acel ţinut; de asemeni, mai târziu, Sfinţii Chiril şi Metodie au propovăduit acolo. În Herson s-a botezat Sfântul cneaz Vladimir, care apoi a adus în Kiev, împreună cu moaştele Sfinţitului Mucenic din vechime Clement Romanul, credinţa ortodoxă şi a pus acolo început bun creşterii Bisericii Ruse.

Citește în continuare

Ziua tuturor sfinţilor care au strălucit pe pământul Rusiei (2)

Posted in Predici, Rusia, Sf. Vladimir with tags , , , on octombrie 4, 2008 by Petre

Sf. Ioan Maximovici

Predici şi Îndrumări Duhovniceşti

Ed. Sophia, Bucureşti, 2006

Istoria ridicării Moscovei este o puternică întărire a acestei idei. La zămislirea ei, Moscova era o mică grupare de localităţi. Dar întâistătătorii ei sunt cneji binecredincioşi care şi-au însuşit înţelesul dreptmăritor al dreptăţii. De aceea, când Preasfinţitul mitropolit Petru îi spune cneazului că Moscova va fi proslăvită şi că însuşi Preasfinţitul va locui în ea şi că tot acolo va fi înmormântat, dacă el va zidi casă în Moscova Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, atunci cneazul împlineşte porunca. Cu alte cuvinte, Preasfinţitul Petru a spus că: „Dacă vei fi credincios Ortodoxiei până la sfârşit şi vei căuta, înainte de toate, împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, atunci toate acestea, toate cele lumeşti, toate ale vieţii acesteia şi ale statului ţi se vor adăuga ţie”. Astfel a fost zămislirea Moscovei şi ea a rămas credincioasă poruncii Sfântului Petru, şi strigarea de noapte a paznicilor de pe zidurile Kremlinului se făcea cu cuvintele: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!”. Asta nu înseamnă că viaţa şi oamenii erau sfinţi. Da’ de unde! Oamenii sunt întotdeauna păcătoşi, dar este izbăvitor când există conştiinţa binelui şi a răului, când există năzuinţa spre dreptatea lui Dumnezeu, căci atunci poate exista renaştere.

Citește în continuare

950 de ani de la încreştinarea Rusiei (1)

Posted in Predici, Rusia, Sf. Vladimir with tags , , on septembrie 21, 2008 by Petre

Sf. Ioan Maximovici

Predici şi Îndrumări Duhovniceşti

Ed. Sophia, Bucureşti, 2006

Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul – pe Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul; India – pe Toma; Egiptul – pe Marcu; toate ţările şi cetăţile şi oamenii îi cinstesc şi îi slăvesc pe fiecare din învăţătorii lor, care i-au învăţat credinţa dreptmaritoare. Să-l lăudăm şi noi, după puterile noastre, cu umile cuvinte de laudă, pe cel ce măreţe şi minunate fapte a săvârşit, învăţătorul şi dascălul nostru, Marele Kagan (Cneaz) al pământului nostru, Volodimir, nepotul bătrânului Igor.”

Aşa glăsuia Sfântul Ilarion, mitropolitul Kievului, la mijlocul veacului al XI-lea, când trecuse ceva mai bine de jumătate de veac de la încreştinarea Rusiei. Încă de atunci, sfântul bărbat vedea cu vederea lui pătrunzătoare măreţia faptei Sfântului Vladimir şi chema Rusia să-l proslăvească după vrednicie. Cu ce fel de cuvinte vom putea exprima ceea ce a făcut Sfântul Vladimir, încreştinând Rusia, noi, cei ce am ajuns la aniversarea a 950 de ani de la acest luminos eveniment? Să ne amintim ce era Rusia până la cneazul Vladimir şi ce a devenit ea după încreştinarea ei de către Sfântul Vladimir.

Iată Rusia vremurilor lui Igor celui de demult sau a lui Sviatoslav, tatăl lui Vladimir. Fiecare trib trăia o viaţă izolată. Seminţii diferite se duşmăneau adesea, se răzbunau unele pe altele şi adesea se decimau reciproc, urmând legile răzbunării sângeroase. Cnejii ruşi de până la Vladimir erau mai mult conducători de oşti şi cuceritori decât părinţi şi binefăcători ai poporului lor. Campaniile militare şi prada îi atrăgeau mai mult decât grija pentru supuşi. Multe triburi aveau un nivel foarte coborât de dezvoltare morală şi culturală; unele dintre ele practicau, de pildă, obiceiul răpirii fetelor, în scopul căsătoriei.

Citește în continuare