Archive for the Sf. Nebun pt Hristos Category

Fericitul Ioan în Franţa – (8) Valiza

Posted in dragoste, inainte vedere, marturii, Sf. Nebun pt Hristos with tags , , on mai 30, 2008 by Petre


„Fericitul Ioan Maximovici. Viaţa şi Minunile”,

Editura Sophia,

Bucureşti, 2006


În aceeaşi casă cu Fericitul Ioan locuia şi preotul său principal, Arhimandritul Mitrofan, care era de loc din oraşul Voronej şi pe care Fericitul Ioan îl tunsese în monahism, dându-i numele nou de monah al ocrotitorului oraşului său, Sfântul Mitrofan. Acest bun părinte îi era cu totul credincios Fericitului Ioan şi înţelegea că ierarhul său era un sfânt adevărat în viaţă, pe care mulţi clerici nu-l înţelegeau pur şi simplu pentru că nu ştiau nimic despre adevăraţii sfinţi şi despre felul cum se comportă aceştia. De aceea sfântul era hărţuit foarte mult şi se isca multă agitaţie inutilă. El ştia intuitiv multe lucruri, dar de obicei nu vorbea despre ele, sprijinindu-se pe Pronia Dumnezeiască.

Citește în continuare

Fericitul Ioan în Franţa – (1) Prima întâlnire

Posted in inainte vedere, marturii, Sf. Nebun pt Hristos with tags , , on mai 14, 2008 by Petre


„Fericitul Ioan Maximovici. Viaţa şi Minunile”,

Editura Sophia,

Bucureşti, 2006


Îmi voi începe povestirea cu prima mea întâlnire cu Arhiepiscopul Ioan. Matuşka[1] Helen Dimitrievna Solodovnikova obişnuia să-mi povestească multe lucruri despre „stareţii”[2] de la Optina şi am început să doresc să pot întâlni un asemenea „stareţ”. Pe atunci aveam multe greutăţi de toate felurile şi îl imploram pe Dumnezeu să-mi trimită un stareţ ca aceia.


Cam tot atunci am aflat de la cineva că părintele Teodor Bokaci se ducea la Muntele Athos şi i-am cerut să-1 roage pe părintele Arhimandrit Nicolae, stareţul schitului Sfântul Ilie de la Athos, să-mi îngăduie să-i scriu pentru îndrumare duhovnicească, însă, când s-a întors, părintele Teodor mi-a spus că stareţul mi-a dat binecuvântare să-mi îndrept rugămintea către Arhiepiscopul Ioan Maximovici, adăugând: „Voi aveţi propriul vostru sfânt, Fericitul Ioan.” Soţia Generalului Polovţev, Natalia Ivanova, mi-a spus că Arhiepiscopul slujeşte adesea în Medone şi că peste câteva zile va sluji şi va ţine un cuvânt la Paris. Ne-am înţeles să mergem împreună acolo.

Citește în continuare