Arhivă pentru februarie 20, 2008

PRIMELE DOUĂ ZILE DE DUPĂ MOARTE

Posted in Cuv. Seraphim Rose, sufletul dupa moarte, Traditie with tags , , , on februarie 20, 2008 by Petre

Sf. Ioan Maximovici
 din “Sufletul după moarte”
Editura Tehnopress 2003

trad.: Prof. Gratia Lungu Constantineanu

Vreme de două zile sufletul se bucură de oarecare libertate
şi poate vizita locuri de pe pământ care i-au fost dragi, dar în cea
de a treia zi se mută în alte sălaşuri.

Aici Arhiepiscopul Ioan repetă învăţătura cunoscută Bisericii din veacul al IV-lea, când îngerul care îl însoţea pe Sf. Macarie al Alexandriei în pustie i-a spus, dându-i lămurire despre pomenirea pe care o face Biserica pentru cei morţi, în cea de a treia zi după moarte: „Când se face pomenirea în biserică în cea de a treia zi, sufletul celui răposat primeşte de la îngerul său păzitor alinarea durerii pe care o simte ca urmare a ieşirii din trup …. În primele două zile, sufletului îi este îngăduit să umble pe pământ, oriunde vrea, împreună cu îngerii care îl însoţesc. De aceea sufletul, iubindu-şi trupul, umblă uneori prin preajma casei în care a rămas trupul, şi astfel, el petrece două zile ca o pasăre în căutarea cuibului. Dar sufletul cel vrednic merge prin locurile unde obişnuia să facă fapte bune. În cea de a treia zi, Hristos care Însuşi a înviat din morţi a treia zi, porunceşte sufletului creştin, închipuind Învierea Sa, să se înalţe la Ceruri ca să se închine Dumnezeului tuturor.”

Citește în continuare

Reclame