Arhivă pentru februarie 19, 2008

INTALNIRI CU DUHURILE

Posted in Cuv. Seraphim Rose, sufletul dupa moarte, Teologie with tags , , , on februarie 19, 2008 by Petre

Sf. Ioan Maximovici
din “Sufletul după moarte”
Editura Tehnopress 2003

trad.: Prof. Gratia Lungu Constantineanu

Când sufletul îşi părăseşte trupul, se află dintr-odată printre
alte duhuri, bune şi rele. De obicei, sufletul se îndreaptă către
acele duhuri care sunt mai înrudite duhovniceşte şi dacă pe
vremea când era în trup, se afla sub înrâurirea unor duhuri
oarecare, va rămâne în legătură cu ele şi când va ieşi din trup,
oricât de neplăcut i-ar fi să le întâlnească.

Ni se aminteşte aici cu temeinicie, că cealaltă lume, chiar dacă nu ne va fi cu totul necunoscută, nu va fi o întâlnire plăcută cu cei dragi, într-o „ţară de vacanţă” a fericirii, ci o întâlnire duhovnicească care va cerceta starea sufletului nostru în această viaţă – dacă a fost mai apropiat îngerilor şi sfinţilor printr-o viaţă cu fapte bune şi cu ascultare faţă de poruncile lui Dumnezeu, sau dacă din nepurtare de grijă sau din necredinţă s-a făcut lucrător mai potrivit în ceata duhurilor celor căzute. Episcopul Teofan Zăvorâtul a zis bine (vezi op. cit., pag. 95) că însăşi judecata din vămile văzduhului poate fi socotită mai puţin una a osândirilor decât una a ispitelor.

În vreme ce judecata din viaţa viitoare există dincolo de orice îndoială – atât judecata particulară care are loc îndată după moarte, cât şi judecata de apoi de la sfârşitul lumii – osânda arătată va fi doar urmarea stării lăuntrice pe care a avut-o sufletul faţă de Dumnezeu şi faţă de fiinţele duhovniceşti.

Reclame