Arhivă pentru februarie 10, 2008

Sf. Ioan Maximovici la Bitola II

Posted in marturii with tags , on februarie 10, 2008 by Petre

Un rugǎtor cu o memorie nemaiîntâlnitǎ

Pǎrintele Ioan era un rugǎtor cum nu a mai fost altul. Era atât de adâncit în înţelesul cuvintelor rugǎciunilor, încât pǎrea cǎ vorbeşte cu Dumnezeu, cu Prea Sfânta Nǎscǎtoare de Dumnezeu, cu îngerii şi sfinţii. Ei erau prezenţi înaintea ochilor sǎi duhovniceşti. Se prea poate cǎ le spunea cu glas tare pentru folosul nostru, ca sǎ ne înveţe cum sǎ ne rugǎm. Orice rugǎciune de-a sa era vibrantǎ; le ştia pe de rost şi le spunea cu o intonaţie deosebitǎ. Nu se ştia câte rugǎciuni cunoştea.

Acest lucru nu era ceva extraordinar pentru el, cǎci primise de la Dumnezeu un mare dar, o memorie neobişnuitǎ. Noi, toţi studenţii, ca şi profesorii, am descoperit acest lucru. Cunoştea întâmplǎrile din Sfânta Evanghelie de parcǎ le-ar fi avut înaintea ochilor şi ştia la ce capitole sǎ gǎseau acestea; la nevoie, putea chiar şi sǎ citeze versetul. Cunoştea personalitatea şi trǎsǎturile fiecǎrui student, aşa încât putea spune fǎrǎ întârziere când şi cum a rǎspuns, ce a ştiut şi ce nu a ştiu. Şi toate acestea fǎrǎ sǎ-şi scrie nimic. Dupǎ multe cofirmǎri, nimeni nu se mai îndoia de memoria sa nemaiîntâlnitǎ.

[Din cartea “Fericitul Ioan Maximovici. Viaţa şi Minunile”, Editura Sophia, Bucureşti, 2006.]

Reclame