Arhivă pentru februarie 9, 2008

Sf. Ioan Maximovici la Bitola I

Posted in asceza, marturii with tags , , on februarie 9, 2008 by Petre

Luptǎtor ascetic

Întotdeauna când vine un profesor nou, apar întrebǎrile: „Cum o sǎ fie? O sǎ fie aspru sau blând?” etc. Probabil aceste întrebǎri au fost puse şi în legǎturǎ cu pǎrintele Ioan. Însǎ el, prin pilda personalǎ, a rǎspuns cǎ era cel mai aspru cu el însuşi. Numai Dumnezeu ştie câtǎ era strǎduinţa sa zilnicǎ la rugǎciune şi metanii, dar noi puteam sǎ vedem şi sǎ simţim aceste lucruri numai în parte. Episcopul de Ohrida, Nicolae Velimirovici, vizita adesea seminarul şi stǎtea de vorbǎ cu profesorii şi cu studenţii. Pentru noi întâlnirea sa cu pǎrintele Ioan avea ceva deosebit. Dupǎ ce e închinau cu metanie unul în faţa celuilalt, urma o discuţie neobişnuit de plinǎ de sinceritate, de dragoste. Odatǎ, înainte de plecare , Episcopul s-a întors cǎtre un grup mic de studenţi (din care fǎceam şi eu parte) cu aceste cuvinte.

Copii sǎ ascultaţi de pǎrintele Ioan; e un înger al lui Dumnezeu în chip omenesc

Citește în continuare

Reclame